Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vlastníkem internetového obchodu je společnost „Virra Krystian Rybicki“ kontaktní údaje:

Virra Krystian Rybicki ul. Wybickiego 9; 01-345 Varšava; Polsko.


I. Objednávání:
1. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím webové stránky
www.virra.pl, www.virra.cz, e-mailem nebo telefonicky.
2. Podmínkou pro realizaci zakázky je uvedení skutečné adresy a telefonu. V případě podezření, že jsou podané informace nepravdivé, si firma vyhrazuje právo zboží neodeslat.
3. Po zadání objednávky zákazník obdrží e-mailovou zprávu, že byla objednávka přijata k realizaci.


II. Realizace objednávek:
1. Realizace přijaté objednávky začíná:

  • v případě platby bankovním převodem - v okamžiku připsání prostředků na účet Obchodu
  • v případě objednávek vyslaných na dobírku - 24 hodin od zadání objednávky

 2. Objednávka bude zpracovávána pouze tehdy, je-li zboží na skladě. V případě nedostupnosti části zboží, na které se vztahuje objednávka je Zákazník informován o stavu objednávky. Má rovněž možnost rozhodnout o způsobu její realizace (částečná realizace, prodloužení čekací doby, zrušení celé objednávky).

3. Zákazník nemá právo odstoupit od objednávky dvěma způsoby:

  • informujíc Obchod telefonicky, že chce zrušit objednávku
  • zasláním e-mailu s informací o zrušení objednávky

4. Objednané výrobky jsou dodávány zákazníkům Obchodu kurýrem na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
5. Na každé objednané zboží vydáváme fakturu. Daňový doklad je vydán ve chvíli, kdy je veškeré zákazníkem objednané zboží  kompletní a připraveno k odeslání.
6. Dodání zboží zajišťuje kurýrní firma.


III. Náklady na dopravu
1. Náklady na dopravu závisí na počtu objednaných výrobků.
2. Poplatek za dopravu je obsažen v ceně jedné z položek obsažené na faktuře.


IV. Dodací lhůta
1. Základní dodací lhůta je 1 pracovní den, o případné změně času realizace nebo neschopnosti doručit objednávku je zákazník informován telefonicky nebo elektronicky.
Zásilky dodává  kurýrní společnost DPD:
- čas dodání - 4 pracovní dny ode dne odeslání


V. Platby

1. Všechny ceny jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují DPH. Cena uvedena u každého výrobku je závazná v okamžiku objednávky.
2. Zákazník si může zvolit následující způsoby platby za objednané zboží:
 - bankovním převodem na účet obchodu.
3. Vyhrazujeme si právo na změnu cen výrobků v nabídce, zavádění nových produktů do nabídky, odstranění výrobků z nabídky, ohlašování a rušení propagačních kampaní nebo změn v kampaních


VI. Reklamace
1. Jestliže po převzetí zboží zákazník zjistí technické závady může využít záruční servis. Na Prut Virra se vztahuje záruční doba 12 měsíců.
2. V případě zjištění mechanického poškození způsobeného během doručení, nebo v případě reklamace, je zákazník povinen vrátit vadný výrobek poštou na adresu - kontaktní údaje jsou uvedeny výše.
3. Neakceptujeme zásilky zaslané na dobírku.
4. Po přijetí reklamace Obchod odešle plnohodnotný výrobek nebo jiný výrobek z nabídky. Není-li to možné, vrátí Obchod peněžní prostředky.
5. Náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží, vrací Obchod okamžitě po přijetí reklamace.


VII. Obecná ustanovení
1. Zákazník je povinen seznámit se obsah těchto pravidel a během každé objednávky je jimi plně vázán.
2. Prodejní smlouva  je uzavřena mezi Zákazníkem a firmou Virra Krystian Rybicki. Příslušná ustanovení smlouvy budou vytištěna a předána zákazníkovi  spolu s fakturou.
3. Smlouva o prodeji zboží se uzavírá v souladu s polským právem.
4. Příslušným soudem pro veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy je soud příslušný pro žalovaného nebo soud příslušný pro místo plnění smlouvy.

VIII. Podmínky pro poskytnutí záruky

 PRUT VIRRA MAX PRO, VIRRA MAX FIRE, VIRRA VENT
1. Zákazník je povinen dodržovat následující principy práce s prutem - rotačním kartáčem Virra. Záruka se vztahuje pouze na prut. Na hlavice, vzhledem k tomu, že se opotřebovávají, se záruka nevztahuje.

 

Zásady práce s čisticím prutem (zkrácený návod k použití):

  • směr otáčení - pouze vpravo, vlevo je dovoleno jen dočasně a minimálními otáčkami;
  • maximální otáčky vrtačky nebo aku-šroubováku - max.1900rpm.;
  • šroubovák nebo vrtačka, musí být opatřen kluznou spojkou nebo omezovačem točivého momentu nastaveným na odpojení otáček při síle 30 Nm.
  • práce s prutem by měla být vždy prováděna na studeném komíně. Max. tepl. práce prutu 40stC
  • Prut je zařízením pro čištění potrubí a komínů pouze se shora.

Práce s prutem vyžaduje pravidelné přestávky, v 10 min. intervalech, aby se zabránilo přehřátí hřídele a pláště PA. Doporučuje se pracovat v cyklech 10min práce  / 10min přestávky.

Po každém použití prutu, je nutné prut vyčistit a promazat rotující díly (uvnitř jsou ložiska, které je třeba pravidelně promazávat). Za tímto účelem je nutné konec prutu, ke kterému se připojuje hlavice ponořit asi na 15 cm do nádobky z kapalným olejem, a následně otáčet ponořeným koncem pomocí aku-šroubováku po dobu 1 minuty. Během této činnosti jdou všechny nečistoty pozůstalé v ložisku vypláchnuty, a samo ložisko je promazáno a chráněno proti korozi.

Nenechávejte prut po práci špinavý a nepromazaný.

Záruka se nevztahuje na vady prutu vzniklé nesprávným použitím nástroje nebo v rozporu s výše uvedenými doporučeními.

Komínová kamera DuoCAM

Kamera je vybavena lithium-iontovou 12V 6,8Ah baterií. K fotoaparátu je připojena nabíječka určená pro tento typ baterie. Je zakázáno používat nebo připojovat k fotoaparátu jinou nabíječku než nabíječku ze sady. Nabíjení baterie jinou nabíječkou, než je nabíječka ze sady, může v extrémních případech způsobit poškození baterie, videokamery.