Měření těsnosti kouřovodů

Měřič je určen k provádění zkoušek těsnosti kouřovodů, odsávání a větrání, tzv malé komíny, běžně používané v budovách obytné budovy pro jednu a více rodin. Měřič pro testování těsnosti komínů tříd N1, N2, P1, P2 podle norem: PN-EN 1443: 2019-05 Komíny-obecné požadavky PN-EN 13216-1: 2019-05 Komíny-Zkušební metody pro komínové systémy-Část 1: Obecné metody výzkum